geen strook

Masterclass Portfolio Management

Samenvatting

Een productmanager vertaalt de strategische doelen van de organisatie door naar haar of zijn productportfolio én zorgt er voor dat alle producten uit die portfolio optimaal zijn afgestemd op de markt. Deze training levert de tools, kennis en vaardigheden die elke productmanager nodig heeft om diens portfolio tot een succes te maken.

De rode draad van deze training is het opstellen van een portfolioplan dat stap-voor-stap wordt behandeld en toegepast. Het portfolioplan bestaat onder andere uit een strategie, analyse, businessmodel, product-marktcombinaties, implementatieplan, roadmap, financiële resultaten en voorstel aan het management. Door rekening te houden met de strategische doelen, met de markt en met de financiën zorgt u dat uw organisatie meerwaarde biedt.

Tijdens de masterclass stelt u sessie voor sessie een strategisch plan voor uw eigen portfolio op. Op verschillende momenten tijdens de training werkt u aan uw softskills in de vorm van open discussies, intermezzo's, rollenspel en reflectie. De training staat daardoor zeer dicht bij de praktijk.

Onderwerpen

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: portfolioplan, strategie, analyse, marktonderzoek, businessmodel, product-marktcombinaties, implementatie, organisatieverandering, mijlpalen, acties, middelen, strategische partners, roadmap, doelstellingen, KPI, performance, financiële resultaten, voorstel aan het management, managementsamenvatting, elevatorpitch, rollenspel, intermezzo, reflectie, discussie.

Programma

In de brochure treft u veel meer details over het programma aan. (P) betekent: onderdeel inclusief één of meer praktijkopdrachten.

Sessie 1: Verkennen

Kennismaking, introductie, strategie en businessanalyse.

 • Kennismaking en inleiding (P)
 • Kennismaking met deelnemers en trainer, leerdoelen
 • Doel, programma en boekentips
 • Introductie tot portfoliomanagement
 • Het doel, de aanpak en het raamwerk
 • Rol van productmanager, teamleider en stuurgroep
 • Uw eigen portfolioplan
 • Stap 1: Strategie (P)
 • Missie en visie van de organisatie doorvertalen
 • Opstellen van een ambitie en doelen voor de PM-er
 • Stap 2: Analyse (breed) (P)
 • Kernvraag
 • Samenstelling portfolio
 • Voortbrengen, vermarkten en performance
 • Stakeholders
 • Stap 2: Analyse (focus) (P)
 • SWOT-analyse
 • Kloof en uitdagingen
 • Intermezzo: business issues tackelen (P)
 • Wat is het probleem? Business 'case' analyse
 • Strategisch denken en tactisch oplossen
 • Toepassen op eigen business
 • Feedback uit de groep en van de trainer(s)
 • Wrap-up
 • Samenvatting en laatste vragen
 • Vertaling naar uw werksituatie
 • Voorbereiding volgende sessie
 • Afsluiting

Sessie 2: Doorvertalen

Implementatie: businessmodel, product-marktcombinaties, middelen en roadmap.

 • Inleiding
 • Korte terugblik, vragen over de lesstof en uw eigen werk
 • Raamwerk en boekentips voor deze sessie
 • Stap 3: Aanpassingen (P)
 • Strategie
 • Businessmodel
 • Product-marktcombinaties
 • Doelstellingen
 • Organisatieverandering
 • Stap 4: Planning (P)
 • Mijlpalen en acties
 • Afdelingen, middelen en partners
 • Roadmap
 • Rollenspel (P)
 • Onderhandelen met strategische partner
 • Feedback uit de groep en van de trainer(s)
 • Wrap-up
 • Samenvatting en laatste vragen
 • Vertaling naar uw werksituatie
 • Voorbereiding volgende sessie
 • Afsluiting

Sessie 3: Hardmaken

Voorstel, financiën, managementsamenvatting en elevatorpitch.

 • Inleiding
 • Korte terugblik, vragen over lesstof en eigen werk
 • Raamwerk en boekentips voor deze sessie
 • Stap 5: Conclusie (P)
 • Voorstel
 • Benodigde middelen
 • Financiële resultaat
 • Intermezzo: financiën van een portfolio (P)
 • Totale winst- en verliesrekening
 • Bijdrage per product of productgroep
 • Key performance indicators
 • Financiële poster maken voor uw portfolio
 • Stap 6: Samenvatting (P)
 • Managementsamenvatting
 • Elevatorpitch
 • Reflectie (P)
 • Deelnemers leiden de discussie over een keuzeonderwerp
 • Tips uit de groep en van de trainer(s)
 • Wrap-up
 • Samenvatting en laatste vragen
 • Vertaling naar uw werksituatie
 • Evaluatie en uitreiking certificaten
 • Afsluiting


Tijdens de training wisselen theorie en praktijkoefeningen elkaar af. Deelnemers werken tijdens de praktijkoefeningen (P) hun eigen portfolioplan uit.

Reacties

Hier onder treft u een aantal reacties van productmanagers die aan een van onze trainingen hebben deelgenomen.

"Frank is glansrijk geslaagd in het overbrengen van een grote hoeveelheid materie. De sfeer was bijzonder prettig en de geboden theorieën absoluut bruikbaar."  -  product manager, Pentatone Music.

"Ik vond de training van Frank goed, zinnig, toepasbaar en plezierig tegelijk."  -  product manager, TU Delft.

"Een perfecte masterclass voor productmanagers waarbij je je eigen cases kan toepassen."  -  industrial product engineer, DoubleCOOL.

Meer informatie en Inschrijven

Heeft deze masterclass uw belangstelling? Kijk dan hier wanneer de eerstvolgende editie is.

Meer over de Masterclass Portfolio Management


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 8 maart 2023