geen strook

Het Innovatieboek

Samenvatting

Meer dan tachtig procent van de producten die we over tien jaar zullen kopen, is nu nog niet op de markt. Of jouw organisatie ook met succes bijdraagt aan die tachtig procent, hangt af van het vermogen om te innoveren. Innoveren is overleven.

Het innovatieboek  is dé gids voor ieder die succesvol wil innoveren en innovaties doelgericht wil sturen. Het is een praktijkgericht boek dat een relatie legt tussen het innovatieproces - dromen, denken, durven, doen - en het management van dit proces: hoe geef je leiding aan innovatie, welke strategieën kun je volgen om er steeds beter in te worden?

Deze herziene versie besteedt veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, zoals open innovatie: hoe kunnen organisaties profiteren van innovatieve ideeën van consumenten en partners? Actuele voorbeelden van onder meer Lego, Nike, TomTom, Linux en Apple brengen de materie tot leven.

Paul van der Voort is programmamanager innovatie bij ProRail. Frank van Ormondt is trainer en adviseur op het gebied van innovatie en strategie.

Doelgroep

Ondernemers, managers, adviseurs, docenten en studenten. Iedereen die een breed inzicht wil krijgen in innovatie, innovatie wil managen of verbeterprocessen wil begeleiden.

Inhoud

Het beoogde effect van innovaties is het vergroten van de toegevoegde waarde van een organisatie of het vergroten van klantwaarde. Dat maakt succesvol innoveren er niet eenvoudig op, maar benadrukt wel het levensbelang voor organisaties in het algemeen. Het Innovatieboek  geeft een overzicht van het complete terrein van innovatie. Daardoor wordt het vakgebied simpel te overzien en kun je gemakkelijk benoemen waar je in jouw innovatieproces precies bent. Waar er iets mis kan gaan. Wat je kunt doen om van je innovatie een succes te maken. En hoe je de organisatie innovatiever kunt krijgen.

De verschillende typen innovatie hebben betrekking op verschillende onderdelen van waardecreatie. Het Innovatieboek  gaat in op productinnovatie, procesinnovatie, marktinnovatie, businessmodel-innovatie en duurzame innovatie. De verschillende fasen in het innovatieproces worden doorgrond: dromen, denken, durven, doen. Bovendien wordt inzichtelijk gemaakt hoe organisaties structureel innovatief kunnen worden. Dit boek brengt samenhang aan in uiteenlopende innovatiethema's: van creativiteitstechnieken en co-creatie tot visie-ontwikkeling en innovatieve cultuur. Voor elk aspect van innovatie reikt Het Innovatieboek  steeds toonaangevende concepten aan, die toegankelijk worden gemaakt door voorbeelden, spreuken en figuren.

Om alle facetten van innovatie te kunnen plaatsen in het gehele vakgebied, en de relaties ertussen te duiden, introduceert Het Innovatieboek  een nieuw raamwerk: het WIM-model. WIM staat voor de drie lagen in het innovatievakgebied:

  • Waardecreatie - hieraan relateren we het Wat en Waarom van Innovatie.
  • Innoveren - het innovatieproces: dromen, denken, durven, doen.
  • Management van innovatie - het scheppen van de juiste voorwaarden om structureel succesvol te kunnen innoveren.
Het innovatieboek, Paul van der Voort en Frank van Ormondt

Meer informatie en Bestellen

Heeft dit boek uw belangstelling? Bestel deze en u kunt gelijk aan de slag.

Meer over Het Innovatieboek


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 8 maart 2023